lexprudens is a network made of Law firms located in Spain as well as associated firms in other countries
such as Portugal, Romania, United States, Morocco, Equatorial Guinea and China.


ALMERIA (ANDALUSIA)
LUCAS & ASOCIADOS
Att. Emilio Lucas Marín
Navarro Rodrigo, 9-3º A
04001 Almeria
phone (34) 950 489 799
almeria@lexprudens.com
www.lucasasociados.com

BARCELONA (CATALUNYA)
EDUARD CIURANA RODRÍGUEZ
Mallorca, 260  6-4
08008 Barcelona
phone (34) 609 54 80 39
eciurana@lexprudens.com

FERROL (GALICIA)
DOBARRO & SANESTEBAN
Att. Cristóbal Dobarro
Coruña, 11- 2 º
15402  Ferrol  - A Coruña
phone (34) 981 369 194
ferrol@lexprudens.com
www.dobarroysanesteban.com

LAS PALMAS (CANARY ISLANDS)
JOSÉ MANUEL MELIÁN
Triana, 19-6º B
35002 Las Palmas
phone (34) 928 362 388
laspalmas@lexprudens.com

MADRID
GÓMEZ DE MERCADO  ABOGADOS
Att. Francisco García Gómez de Mercado
Jorge Juan, 65-2º
28009  Madrid
phone (34) 913 690 404
madrid@lexprudens.com
www.gomezdemercado.es

MARBELLA (ANDALUSIA)
LUCAS & ASOCIADOS
Att. Emilio Lucas Marín
Business Center Melior Vasari
Urbanización La Alzambra Local 3-1
29660 Marbella (Málaga)
phone (34) 951 319 725
almeria@lexprudens.com
www.lucasasociados.com

PONTEAREAS / VIGO (GALICIA)
AV & DB
At. Germán Alonso Pérez
Castiñeira, 32-3º K
36860 Ponteareas
Pizarro, 47-4º A
36203 Vigo
phone (34) 986079166
ponteareas@lexprudens.com
http://avdbabogados.blogspot.com.es/

SEVILLE (ANDALUSIA)
CAVEAT ABOGADOS
At. Manuel Bellido Mengual
Balbino Marrón, 8-4º
Edificio Viapol
41018 Seville
sevilla@lexprudens.com
www.caveat.es